Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43141 ngày (28.20%)156 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
70138 ngày (27.60%)155 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
96138 ngày (27.60%)151 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.42%)
26137 ngày (27.40%)154 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
79135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
34132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
36132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
40132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
62132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
10131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
56131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
67131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
72131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
55130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
92130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
91129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
20128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
22128 ngày (25.60%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.47%)
46128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
64128 ngày (25.60%)140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
82128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
83128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
42127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
16126 ngày (25.20%)148 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
21126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
30126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
44126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
57126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
66126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
74126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
04125 ngày (25.00%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
50125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
52125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
93124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
03123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
18123 ngày (24.60%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
38123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
48123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
60123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
68123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
84122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
88122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
35121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
97120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
05119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
06119 ngày (23.80%)127 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
13119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
29119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
71119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
15118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
17118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
24118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
87118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
95118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
01117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
31117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
65117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
89117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
14116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
49116 ngày (23.20%)143 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (123.28%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
19115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
54115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
61115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
90115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
08114 ngày (22.80%)137 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
73114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
75114 ngày (22.80%)124 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
80114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
99114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
11113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
32113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
39113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
58113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
94113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
02112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
07112 ngày (22.40%)132 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
12112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
37112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
86112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
09111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
27111 ngày (22.20%)118 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
51111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
53111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
78111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
41110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
81109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
23108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
33107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
59107 ngày (21.40%)127 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.69%)
69107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
28106 ngày (21.20%)117 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
25105 ngày (21.00%)112 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
98105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
77104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
47103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
85102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
6399 ngày (19.80%)108 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
4593 ngày (18.60%)107 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.05%)

Lịch vạn niên

Tháng 11 năm 2023
28
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Canh Dần
Tháng Quý Hợi
Năm Quý Mão
Lịch âm
16
Tháng 10
error: Content is protected !!
TẮT QUẢNG CÁO [X]